Steinerschool De Teunisbloem

Ondertitel

Bedankt voor je bezoek op onze website!

Onze school  werkt vanuit de idee├źn van Rudolf Steiner. Zijn pedagogische visie was dat elk kind zich moet kunnen ontwikkelen tot een innerlijk vrij en zelfstandig wezen. Cognitieve vaardigheden zijn hierbij gelijkwaardig aan emotionele, sociale en kunstzinnige vorming. 


Wij proberen kinderen een warme en zo veelzijdig mogelijke leeromgeving te bieden, waarin elk kind zijn eigen talenten kan ontwikkelen.


De Teunisbloem wordt beheerd door leerkrachten, medewerkers en ouders samen. We trachten te werken van uit een advies- en overlegcultuur.  De schoolleiding/directie zet samen met het bestuur en het pedagogisch college de  beleidslijnen uit. Een goede samenwerking is alleen mogelijk vanuit waardering voor ieders eigenheid en integriteit.