Steinerschool De Teunisbloem

Ondertitel

Bedankt voor je bezoek op onze website!

Onze school  werkt vanuit de ideëen van Rudolf Steiner. Zijn pedagogische visie was dat elk kind zich moet kunnen ontwikkelen tot een innerlijk vrij, zelfstandig en verantwoordelijk mens. Cognitieve vaardigheden zijn hierbij gelijkwaardig aan emotionele, sociale en kunstzinnige vorming. Wij proberen kinderen een warme en zo veelzijdig mogelijke leeromgeving te bieden, waarin elk kind zijn eigen talenten kan ontwikkelen.


De Teunisbloem wordt beheerd door leerkrachten, medewerkers en ouders samen. Er is geen hiërarchie, geen 'centraal gezag', wel een advies- en overlegcultuur waarin de schoolleiding/directie de bevoegdheid heeft beslissingen en beleidslijnen uit te voeren die ontstaan zijn binnen de lerarenvergadering, het schoolbestuur of de ouderwerking. Centraal staan 'ware' communicatie en ontmoeting. Dit is alleen mogelijk vanuit waardering voor ieders eigenheid en integriteit. Meer nog, ze vormen de kwaliteit van het schoolleven