R. Steinerschool

De Teunisbloem

Kleuters

Leeftijdsgemengde groepjes


Het ritme en de warmte, die in de peuterklassen zo centraal staan, krijgen nog steeds een prominente plaats in de omgeving van de kleuters. Maar het zijn geen peuters meer die we daar zien!

Doordat onze kleuterklassen leeftijds-gemengde groepen zijn, kunnen de kinderen verder op hun eigen tempo ontwikkelen. De verschillende leeftijdsgroepen vullen elkaar aan op verschillende vlakken. Terwijl de oudsten al veel zelfstandiger kunnen spelen, maar ook kunnen opruimen, helpen bij de huishoudelijke taakjes in de klas, zijn zij ook een voorbeeld voor de nieuwe kleuters. Zo heeft iedereen z’n eigen plekje en taakje in de klasgroep. Wat de ouderen al kunnen of mogen doen kan voor de jongere kleuters enerzijds een hulp zijn of waarde toevoegen aan iets en kan anderzijds ook iets zijn waar ze naar kunnen uitkijken. Die wisselwerking en samenwerking tussen kleuters van verschillende leeftijden weerspiegelt ook op een manier de verhoudingen tussen oudere en jongere broers en zussen binnen een gezin, wat ons opnieuw brengt bij de klas (peuter- of kleuter-) als leefomgeving waarin de kinderen zich thuis voelen.