R. Steinerschool

De Teunisbloem

Onze jaarfeesten

De seizoensfeesten worden met de hele schoolgemeenschap samen gevierd. Het zijn het Michaëlsfeest (begin van de herfst), het Kerstfeest (midwinter), het Palmpasenfeest (lente) en het Sint-Jansfeest (midzomer). Bovendien worden onze kinderen verrast met een Sint-Maartenfeest in november, het adventstuintje in december, Lichtmis in februari en het Pinksterfeest. Over al deze feesten krijg je tijdig achtergrondinformatie


Tijdens zo'n jaarfeest beleven we de eigenheid van de tijd van het jaar door samen te zingen, naar een verhaal te luisteren, een wandeling te maken of een spel te doen. Daarna wordt er samen gegeten. Voor de maaltijd brengt ieder gezin iets mee (soep, brood, een schotel, drank, een dessert, …) genoeg voor het aantal personen waarmee men zelf aanwezig is . Al die giften samen vormen een fraaie feesttafel.