R. Steinerschool

De Teunisbloem

De Leerkracht


De leerkracht geniet een grote vrijheid om in de klas binnen de grenzen van het pedagogisch kader een eigen weg te gaan. Om zich te kunnen verbinden met de kinderen in zijn/haar klas en om die verbinding tijdens het lesgeven vorm te geven, 

heeft de leerkracht voldoende 'ruimte' nodig. Hij/zij moet de kinderen vrij tegemoet kunnen treden en zijn/haar creativiteit kunnen inzetten. De kinderen kunnen dan ervaren: deze meester of juf is er voor ons.

De kinderen blijven in de kleuterklas 3 jaar bij dezelfde leerkracht en in de lagere school (zo mogelijk) zes jaar, waardoor een hechte vertrouwensband kan groeien. Dat is ook zo voor de ouders. De ouders en de leerkracht werken samen aan de ontwikkeling van het kind. Daarom is het ook belangrijk open en vrij met elkaar te kunnen praten. Dan kunnen ook eventuele bezorgdheden of problemen een kans tot groei zijn, zowel voor het kind, voor de ouders als voor de leerkracht. Met vragen of informatie ivm de kinderen kunnen ouders dan ook in de eerste plaats terecht bij de leerkracht.


In elke klas zijn er regelmatig ouderavonden. Daar leer je de leerkracht beter kennen en hoor je waarmee de kinderen de voorbije weken zijn bezig geweest. Meester of juf vertelt over de klas en legt uit waarom en hoe hij/zij bepaalde dingen doet of juist niet doet. Ook ouders kunnen vragen stellen over de specifieke aanpak in de klas of de pedagogie in het algemeen en vertellen hoe zij hun kind ervaren. Zo kan een vruchtbaar gesprek ontstaan waarin ouders en leerkracht van elkaar leren. De ouderavond is ook het moment om praktische zaken te regelen, zoals vervoer, uitstappen, voorbereiding van feesten of mededelingen. De manier bij uitstek om zicht te krijgen op wat Steinerpedagogie in de praktijk betekent.