Steinerschool De Teunisbloem

Ondertitel

Wie we zijn ...

Een blik achter de schermen ...


Het secretariaat is het administratief zenuwcentrum van de school. Als ouder kan je er met je vragen of boodschappen terecht. Het is de plaats waar zieke kinderen worden opgevangen of waar kleine wondjes worden verzorgd. Het secretariaat is open op maandag, dinsdag van 8u tot 9u30. Woensdag van 8u tot 12u20 en op donderdag en vrijdag van 8u tot 9u30 en van 14u tot 15u. Wij zijn wel telefonisch bereikbaar (09/234.39.08) of via email : [email protected]
De directie heeft een coördinerende taak. Zij is de draaischijf van de school, in nauwe samenwerking met leerkrachten, schoolbestuur en ouders. Zij zorgt ervoor dat informatie terechtkomt bij de juiste persoon, werkgroep of lerarengroep. De directie, staat ook open voor vragen van ouders, zowel van pedagogische als niet-pedagogische aard. 


Weekberichtenéén keer in om de 14 dagen, op vrijdag, krijgt u via mail een weekbericht. Daarin staan de mededelingen en vragen vanuit het lerarencollege, de schoolleiding en werkgroepen.. Je vindt er ook een agenda met de data van ouderavonden, lezingen, vrije dagen, etc. De ouders kunnen er berichtjes, zoekertjes,… in kwijt. voorbeeld van weekbericht


Er is nog meer..

De ouders kunnen elkaar ontmoeten in een polyvalente ruimte, voor informeel contact, vergaderingen en overleg.

Onderhoud en poetsenHatice, onze poetsvrouw poetst de gemeenschappelijke lokalen, zoals de permanentie, de taakklas, de turnzaal, de toiletten, enz. Voor de wekelijkse onderhoudsbeurt van de klassen zorgen de ouders. In het begin van het schooljaar worden daarvoor poetslijsten opgemaakt. Enerzijds is dit een kostenbesparing voor de school. Anderzijds krijg je een mooie gelegenheid om de ruimte waar je kind dagelijks leeft en les krijgt, zelf rustig te verkennen.

Namiddagklas: Rusten vinden  we heel belangrijk voor kleine kinderen. Daarom gaan de jongste kleuters naar de rustklas in de namiddag. Meerdere ouders komen ook de peuters 's middags al ophalen. 


Voor- en Naschoolse opvang: elke dag, behalve op woensdag, is er op onze school betaalde opvang. De voorschoolse opvang start om 7u30. De naschoolse opvang start om 15u30 tot 18u. De kinderen worden opgevangen door een team van kinderverzorgers.