R. Steinerschool

De Teunisbloem

Peuters

Warmte en geborgenheid

Voor de allerkleinsten is het belangrijk dat ze terechtkomen in een warme, veilige omgeving. Tegelijk mag deze omgeving ook stimulerend zijn, stimulerend voor zintuigen en fantasie. Peuters zijn vaak nog dromerig en zijn nog niet in staat zich lang met hetzelfde bezig te houden. Dat is niet erg, het is goed als ze de kans krijgen om terwijl ze spelen de nieuwe schoolomgeving te ontdekken en dingen uit te proberen op hun eigen tempo (binnen de mate van het mogelijke). Kleine kinderen leren niet met hun hoofd, maar met hun handen en zintuigen. Ze voelen, zien, horen wat er rondom hen gebeurt. Na verloop van tijd mondt die zintuiglijke verbinding met de omgeving uit in nabootsing, wat meteen ook de weg is waarlangs de kinderen dingen leren.


Ritme en herhaling

Naast warmte en geborgenheid zijn vooral ritme en herhaling belangrijke peilers van ons peuter- (en ook kleuter-) onderwijs. Het klasgebeuren heeft een vast ritme dat is gebaseerd op de bestaande, natuurlijke ritmes van de seizoenen, de jaarfeesten, de dagen van de week. We werken elk seizoen weer met andere materialen en rond andere thema’s met de kinderen.De Jaarfeesten zijn ankerpunten waar we samen met de kinderen naar toewerken en –leven. Vooral in de peuter- en kleuterklas zijn ook de dagen van de week een groot houvast in het ritme van de kinderen. Ze leren heel snel dat het woensdag 'soepdag' is en donderdag 'broodbakdag'. Die dagen maken ze ook echt soep en bakken ze broodjes samen met de juf/meester. Zo heeft iedere dag van de week bepaalde typische kenmerken die elke week terugkeren en dat schept rust voor de kinderen. Net zoals het jaar- en weekritme allerlei punten van houvast biedt voor de kinderen is ook het dagritme een factor van rust en herkenning. Er is een vast begroetingsritueel met de klaskabouter, een opruimliedje, een spreuk voor het middageten enz.

Omdat die vertrouwde, veilige omgeving zo belangrijk is voor een kind, kiezen we er op onze Steinerschool ook voor om peuters pas rond hun derde verjaardag naar de school te laten komen. In het klassieke onderwijs ligt die grens iets lager (2,5 jaar), maar we hebben ervaren dat dat eigenlijk nogal vroeg is. Daarom ook houdt de schooldag voor de kinderen die nog niet leerplichtig zijn eigenlijk bij aanvang van de middagpauze al op.